СРАВНЕНИЕ

На пробиотични почистващи препарати и конвенционални почистващи препарати на химическа основа

Как функционират?
Почистващите препарати на основата на пробиотици съдържат полезни бактерии, които проникват дълбоко в микропорите на повърхностите, където се крият упорити замърсявания и патогенни бактерии. Те работят продължително време след нанасянето им върху замърсената повърхност в рамките на 5-7 дни.

Химическите или ензимните почистващи препарати действат в началото, но нямат механизъм, който да осигури дългосрочна ефективност, повече от няколко часа /обикновено 3-4 часа/.

Как те влияят на околната среда?

Почистващите препарати на основата на пробиотици нямат въздействие върху околната среда, като поддържат света чист по безопасен начин.

Химическите почистващи препарати обикновено разчитат на неустойчиви суровини, като при производството им могат да отделят и вредни химикали в околната среда.

Какви са дългосрочните ефекти?

Почистващите препарати на основата на пробиотици не увреждат повърхностите и предлагат безопасна и дълготрайна защита при почистване без абразивно действие. Това означава, че повърхностите изглеждат нови за по-дълго време и не трябва да се подменят често.

Химическите почистващи препарати могат да причинят дълготрайни увреждания (нарушаване на покрития, корозия и др.) на повърхностите и представляват опасност за хората и домашните любимци (алергии, кожни раздразнения, астма и др.).

Какви са свързаните с това разходи?

Почистващите препарати на базата на пробиотици осигуряват много по-голяма възвръщаемост на инвестициите: по-рядко почистване, намалени разходи за труд, защита на повърхностите.

Химическите почистващи препарати трябва да се разреждат до безопасни нива за употреба, което може да ги направи по-малко ефективни. Могат да предизвикат трайни увреждания на почистваните предмети и повърхности, налагащи допълнителни разходи по тяхната подмяна с нови. В крайна сметка може да се наложи да използвате по-скъп човешки труд и средства, за да постигнете добър резултат или да поддържате чистота!

Ами вредните бактерии?

Пробиотичните почистващи препарати използват полезни бактерии, които по естествен начин се конкурират с вредните бактерии, инхибират ги и след 3-4 седмична употреба на пробиотични продукти, нивото на патогенните бактерии спада от 5 до 10 пъти. Тази тенденция се запазва при продължителното им прилагане, .т.е. не е необходимо да се прилагат биоциди.

Ако се прилагат химически продукти и биоциди, ефектът е краткотраен – от няколко минути до няколко часа, след което повърхностите отново се заселват с бактерии, включително и патогенни. Честата употреба на биоциди може да доведе до резистентност на някои бактерии и създаде  устойчиви патогенни щамове, известни като „супербактерии“ в домовете и болниците.

Следователно, кое е по-добро?

Почистващите препарати на основата на пробиотици са ефективни за по-дълго време, струват по-малко и предпазват хората, домашните любимци и околната среда.

Химическите почистващи препарати предлагат някои бързи ползи и на пръв поглед изглеждат по-евтини, но могат да имат скрит ефект върху разходите и труда и да опасни за хората и околната среда.