Facebook Pixel

Пробиотично почистване – принципи

Масово е възприето, че бактериите са вредни и трябва да ги унищожаваме. В тази война човечеството не е победител. Бактериите съществуват от около 4 млрд. години и продължава да ги има. Бактериите са както вредни (патогенни), така и полезни (пробиотични). Унищожавайки ги, ние убиваме както вредните, така и полезните бактерии и нарушаваме биобаланса. Много от тях при честа употреба на даден препарат придобиват резистентност. Бактериите участват в жизненоважни процеси за човека и околната среда и затова е по-правилно да се опитаме да ги използваме, а не да ги унищожаваме. Или както твърди американският писател Стюарт Бранд:

 

„Ако не харесваш бактерии се намираш на грешната планета“
Стюарт Бранд

 

 

Микроорганизмите играят решаваща роля за живота на хората, животните и растенията.

Все повече и повече осъзнаваме, че поддържането на естествения микробиален баланс е по-добрият начин за поддържане на добра хигиена и здравословен начин на живот.

Изхождайки от това, ние, в Перилис Трейдинг, разработихме серия продукти на базата на полезни /пробиотични/ бактерии.

КОНСОРЦИУМ CS4

В пробиотичните продукти Перилис Пробиотик Премиум е използвана комбинация от четири вида специално селектирани Грам-положителни полезни почвени бактерии от род Bacillus, наречена КОНСОРЦИУМ CS4. Естественият произход на КОНСОРЦИУМ CS4 подпомага поддържането на екологична чистота и биоравновесие в обкръжаващата средa.

Пробиотично почистване – принципи

КАК ДЕЙСТВА КОНСОРЦИУМ CS4?

microscopic blue bacteria background

За съществуването на една бактерия са необходими следните фактори: наличие на хранителна среда и влага, подходящи температура и рH. Когато липсва един от тях, според вида на бактериите, те или образуват спори, изчаквайки появяването на благоприятни условия, или умират. Оставени без храна, бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 образуват спори, като под тази форма те са включени в продуктите Перилис Пробиотик Премиум. Напускайки флакона, спорите намират подходящите условия за развитие. Основен хранителен източник за тях са органичните съединения в околната среда, като ароматни вещества, остатъци от метаболитната дейност на човека и живoтните и други органични образувания.

 

Бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 се конкурират по отношение на храненето с патогенните бактерии и акарите и размножавайки се по-интензивно, те стават доминантни. По този начин силно се намалява развитието и популацията на вредните микроорганизми. Изследване в Института по микробиология “Стефан Ангелов” при Българската академия на науките установи, че продуктите, съдържащи КОНСОРЦИУМ CS4 инхибират растежа на следните патогенни организми: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans.

Акарите в домашния прах са един от най-значителните източници на алергени. В ‎‎екскрементите на акарите се съдържа протеин – храносмилателния ензим DerP1, ‎провокиращ алергични реакции и неразположения (астма, хрема, конюнктивит, дерматит, затруднено дишане и други). Пробиотичните бактерии от КОНСОРЦИУМ CS4 разграждат този алерген в процеса на хранене и така неутрализират неговото вредно действие. Същевременно на принципа на конкурентното хранене те инхибират популацията на акарите.

 

Жизненият цикъл на бактериите продължава шест дни, като на седмия ден по презумция умират вследствие на изчерпване на хранителните вещества. В краткия си живот бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 отделят ензими, които разкъсват химическите съединения на миризмите и по този начин ги деструктурират и неутрализират.

 

Така КОНСОРЦИУМ CS4 изпълнява ролята на естествен биологичен филтър, като пречиства въздуха, премахва органичните алергени и неприятните миризми от мазнини, цигарен дим, домашни любимци, влага, пот, урина, парфюми и др.)

nauka-3

При почистване на повърхности и предмети, пробиотичните бактерии разграждат на микроскопично ниво органичните замърсявания, прониквайки в дълбочина. Едновременно с това, създавайки пробиотичен филм те действат няколко дни върху обработената повърхност или имат т.нар. long lasting ефект.

Тези качества на пробиотичните бактерии от КОНСОРЦИУМ CS4 правят продуктите Perilis Probiotic Premium значително по-ефективни от класическите почистващи препарати, които действат повърхностно и за по-кратко време.

Ако трябва да обобщим, Perilis Probiotic Premium превъзхожда по всички показатели за ефективност, безвредност и безопасност конвенционалните почистващи средства.

БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСОРЦИУМ CS4

Щамовете от КОНСОРЦИУМ CS4 са депозирани в BCCM-LMG /Belgian Coordinated Collections of Microorganisms/ и са вписани от Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/ като агенти с квалифицирана презумция за безопасност /QPS/ – нетоксични.

Всички безопасни качества на КОНСОРЦИУМ CS4 са потвърдени от респираторни и цитотоксични тестове, проведени от BioSafe – Biological Safety Solution във Финландия и лабораторията по фармакология и токсикология (LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology) в Германия.

Пробиотичните бактерии от КОНСОРЦИУМ CS4 в продуктите Perilis Probiotic Premium, са непатогенни и не са генетично модифицирани. Те са естествени микроорганизми, изолирани са от природата и са безвредни за хората, животните и околната среда.
Бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4, които се използват в Perilis Probiotic Premium, са класифицирани като група 1.

RPAS е системата, в която действат пробиотиците. RPAS означава R – разпознаване на замърсяване, P – производство на специфични правилни ензими, A – разпад на замърсяването чрез разрязване на веригата на молекулите, S – образуване на спори. Благодарение на тази система, бактериите са в състояние да оцелеят в неблагоприятни и конкурентни условия.

Call Now Button