Facebook Pixel

Изследвания

Продуктите на Перилис Пробиотик Премиум бяха изследвани в Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН в две лаборатории:

Под ръководството на Проф. Христо М. Найденски, двмн, члeн-кореспондент на БАН, в Департамент по инфекциозна микробиология, чрез редица тестове беше доказана ефикасността на продуктите:

  • бактериостатичен ефект спрямо грам-положителни бактерии.
  • фунгиостатичен ефект спрямо гъбички от рода на Candida Albicans.
  • Антиакарен ефект – неутрализиране на действието на алергените от екскрементите на акарите.

Под ръководството на доц.д-р Мая Захариева, в Лаборатория по цитотоксичност и сигнална трансдукция беше доказана безопасността  на продуктите.

Eurofins Scientific е световен лидер в биоаналитичните тестове. В портфолиото си предлагат над 200 000 аналитични метода за оценка на безопасността, идентичността, състава, автентичността, произхода, проследимостта и чистотата на биологичните вещества и продукти.

Изследванията в Eurofins доказаха, че продуктите Перилис Пробиотик отговарят на стандарт ISO 17516.

Акредитиран Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” Предмет на дейност на лабораторията е физико-химични и микробиологични изпитания на широк спектър от хранителни и козметични продукти, хранителни добавки, детергенти и т.н.

В тази лаборатория се изследват произведените партиди на продуктите  Перилис Пробиотик по отношение на стандарти: БДС EN ISO 13720:2010, БДС EN ISO 16649-3:2015, БДС EN ISO 6888-3:2005+AC:2005, БДС EN ISO6579-1:2017, БДС EN ISO 11290-1:2017, БДС EN ISO7932:2005, ISO4831т.9.1:2016, БДС EN ISO 18416:2016

Изследвания на Комихрис

Протокол от изпитание

Call Now Button